Optagelse kunst/design

Fristen for tilmelding til næste optagelsesprøve: 1. marts 2019

Optagelsesprøven ligger d. 24. marts 2019.

Når du søger ind på Talentskolens kunst/designlinje skal du deltage på en heldagsworkshop i en weekend i marts, hvor der vil blive stillet opgaver uden forberedelse. Du skal sætte hele dagen af fra kl. 10–16.

Workshoppen finder sted på Rønnebæksholm uden for Næstved i Den Lave Stald på 1. sal – på kunst/design linjens atelier. Her på kortet, kan du se, hvor du skal gå hen (det røde kryds):

Rønnebæksholm

Du SKAL medbringe:

7- 10 egne værker (tegninger/malerier/figurer/fotos/skulpturer etc.) til bedømmelse. Værkerne skal være repræsentative for dine evner. Vi vil helst se originalværker og ikke fotokopier.

Samtaler

I løbet af dagen gennemføres samtaler med alle ansøgerne. På baggrund af workshop, egne værker og samtaler tager Talentskolen stilling til, om du optages. I bedømmelsen af værkerne vægtes fantasi, idé og engagement frem for f.eks. tekniske færdigheder, selvom det selvfølgelig ikke gør noget, at du gør dig umage.

 

Aldersgrænse

Ansøger skal minimum være fyldt 16 år, når undervisningen går i gang i uge 35. Ansøger skal maximum være 25 år på ansøgningstidspunktet. Der kan i ganske særlige tilfælde dispenseres for den øvre aldersgrænse, men ikke den nederste.

Undervisning og elevbetaling

Der undervises 10 timer ugentligt i 36 uger årligt i Næstved. Elever betaler 4.500,- kr. pr. år som opkræves månedsvis. Egenbetalingen inkluderer materialer og undervisning samt dele af studieturene, hvor der må påregnes en mindre ekstra egenbetaling.