Optagelse kunst/design

Fristen for tilmelding til næste optagelsesprøve: 1. marts 2019

Når du søger ind på Talentskolens kunst/designlinje skal du deltage på en heldagsworkshop i en weekend i marts, hvor der vil blive stillet opgaver uden forberedelse. Du skal sætte hele dagen af fra kl. 10–16.

Workshoppen finder sted på Rønnebæksholm uden for Næstved i Den Lave Stald på 1. sal – på kunst/design linjens atelier. Her på kortet, kan du se, hvor du skal gå hen (det røde kryds):

Rønnebæksholm

Du SKAL medbringe:

7- 10 egne værker (tegninger/malerier/figurer/fotos/skulpturer etc.) til bedømmelse. Værkerne skal være repræsentative for dine evner. Vi vil helst se originalværker og ikke fotokopier.

Samtaler

I løbet af dagen gennemføres samtaler med alle ansøgerne. På baggrund af workshop, egne værker og samtaler tager Talentskolen stilling til, om du optages. I bedømmelsen af værkerne vægtes fantasi, idé og engagement frem for f.eks. tekniske færdigheder, selvom det selvfølgelig ikke gør noget, at du gør dig umage.

Censor til optagelsesprøven 2018:

Kathrine Olldag er censor til kunst- & designlinjens optagelsesprøve i 2018.

Hun er til daglig leder af Talentskolen, og er derudover cand. mag. i kunsthistorie og visuel kultur. Hun er tidligere lektor i billedkunst i læreruddannelsen UCAbsalon, kulturkonsulent og konstitueret kulturhusleder i Guldborgsund Kommune.

Aldersgrænse

Ansøger skal minimum være fyldt 16 år, når undervisningen går i gang i uge 35. Ansøger skal maximum være 25 år på ansøgningstidspunktet. Der kan i ganske særlige tilfælde dispenseres for den øvre aldersgrænse, men ikke den nederste.

Undervisning og elevbetaling

Der undervises 10 timer ugentligt i 36 uger årligt i Næstved. Elever betaler 4.500,- kr. pr. år som opkræves månedsvis. Egenbetalingen inkluderer materialer og undervisning samt dele af studieturene, hvor der må påregnes en mindre ekstra egenbetaling.