Film 50 - Kopi

Optagelse

Frist for tilmelding til næste optagelsesprøve: 1. marts 2019.

Optagelsesprøven er en samtale, baseret på det du har indsendt. Samtalen finder sted lørdag d. 16. marts 2019

 

 

 

Dette skal du sende til os i forbindelse med din tilmelding til optagelsesprøven:

  • En motivation for hvorfor du vil ind på filmlinjen på max ½ side.
  • En synopsis til en original historie, som du gerne vil filmatisere, på max 1 side.
  • En film som du selv har medvirket til at lave på max. 15 minutter. Det er vigtigt tydeligt at angive, hvilken funktion du havde på filmen (instruktør, fotograf, eller lign.) ELLER et originalt manuskript, som du selv har skrevet, på max 15 sider.

Samtaler

Alle ansøgere skal til samtale i Filmhuset i Næstved, hvor der vil blive sat fokus på motivation, modenhed og evne til at fortælle gode historier.

Filmhuset ligger på Jernbanegade 12, 4700 Næstved (2 min. fra stationen)

På baggrund af det indsendte materiale og samtalen tager Talentskolen stilling til, om du optages.

I bedømmelsen vil vi vægte fantasi, fortælleevne og den gode historie frem for f.eks. tekniske færdigheder, selvom det selvfølgelig ikke gør noget, at du gør dig umage. Alle ansøgere får et skriftligt begrundet svar på deres ansøgning uanset om de optages eller ej.

Censor til optagelsesprøven 2019:

 

Krav til materialevedlæggelse

Det vedhæftede materiale skal navngives på følgende måde:

DitNavn_HvadDuTilføjer

F.eks.:

AndersAndersen_Motivation

AndersAndersen_Synopsis

AndersAndersen_Billede1

Vedhæftet materiale skal gemmes i .pdf (hvis tekst) og .jpg (hvis billede).

Tekniske krav 

Vi foretrækker at du uploader din film på YouTube eller Vimeo og sender et link sammen med din ansøgning.
Send manuskripter og animationstegninger som vedhæftede filer til din ansøgning – i en lav opløsning.

Aldersgrænse

Ansøger skal minimum være fyldt 16 år, når undervisningen går i gang i uge 35. Ansøger skal maximum være 25 år på ansøgningstidspunktet. Der kan i ganske særlige tilfælde dispenseres for den øvre aldersgrænse, men ikke den nederste.

Undervisning og elevbetaling

Der undervises 10 timer ugentligt i 36 uger årligt i Næstved. Elever betaler 4.500,- kr. pr. år som opkræves månedsvis. Egenbetalingen inkluderer materialer og undervisning samt dele af studieturene, hvor der må påregnes en mindre ekstra egenbetaling.