facit-129-_-til-kulturnatten

Optagelse

Du kan ikke længere tilmelde dig til optagelsesprøven i 2017.

Den næste frist for tilmelding til optagelse 2018 er: Torsdag d. 1. marts 2018

Bemærk at fra 2018 har du mulighed for at tilmelde dig optagelsesprøven på enten skuespilsporet eller musicalsporet!

Hvis du skal til optagelsesprøven i 2018, så læs med her:

TID: En weekend i marts (datoer kommer senere)

STED: Jernbanegade 12, 4700 Næstved, i Spejlsalen og i Prøvesalen

Optagelsesprøven er ikke en traditionel “audition”, men en to-dages workshop. Som ansøger skal man komme begge dage. En udeblivelse fra en dag vil blive betragtet som en framelding til optagelsesprøven.

Mød gerne op i god tid til indskrivning. Begge dage skal du tage løstsiddende tøj og bløde, indendørs sko på, du kan bevæge dig i. Husk også at tage madpakke med.

Selvom det ikke er en traditionel audition, skal du have forberedt følgende hjemmefra:

  1. En tekstmonolog efter eget valg. Vælg noget der passer til din alder og personlighed, hvor sproget er nutidigt og let. Vi vil se dig fortælle en historie ærligt og troværdigt, så lad være med at vælge noget, der er for sprogligt svært og som foregår i en anden tid. Du kan finde mange gode monologer på biblioteket – og knapt så mange på google. Hvis du har lidt penge kan du købe “monologer for mænd” eller “monologer for kvinder”, som du kan finde på nettet. Er du i tvivl om noget kan Kristian Studsgaard kontaktes på tlf: 2871 6542.
  2. En sang efter eget valg. Hvis din hovedinteresse er musical skal du synge en musicalsang. Og du skal medbringe noder i den rigtige tonart til pianisten. Det er dit ansvar at pianisten er udstyret tilstrækkeligt. Alternativt kan du selv spille til eller medbringe egen pianist. Du kan ikke synge uden musik, da vi vil høre dig med musikalsk akkompagnement.
    Er du i tvivl om noget kan kapelmester Kasper Skytte kontaktes på tlf: 2938 1041.
    For dig, der er mere interesseret i skuespil, må du gerne synge en pop- eller rocksang. Vi foretrækker, at du har noder med til pianisten, men hvis det er for uoverskueligt for dig så syng acapella (uden pianist) og så laver vi nogle øvelser med dig ved klaveret for at teste din musikalitet. Vi vurderer dig generelt ud fra både dit nuværende sangtekniske niveau og evne til at kommunikere en historie med sang og ud fra dit udviklingspotentiale. Hvis der er spørgsmål til sangaudition, ring til Kristian på 28716542.

Svar på prøven

Ud fra en vurdering af din samlede prøve optager vi 6-7 elever på hver af linjerne skuespil og musical.

Alle elever får skriftligt svar inden for et par dage, med konstruktive bud på, hvad man evt. kan arbejde mere med, hvis man i første omgang ikke er kommet ind.

Aldersgrænse

Ansøger skal minimum være fyldt 16 år, når undervisningen går i gang i uge 35, 2017. Ansøger skal maximum være 25 år på ansøgningstidspunktet. Der kan i ganske særlige tilfælde dispenseres for den øvre aldersgrænse, men ikke den nedre.

Undervisning og elevbetaling

Der undervises 10 timer ugentligt i 36 uger årligt i Næstved. Elever betaler 4.000,- kr. pr. år som opkræves månedsvis. Egenbetalingen inkluderer materialer og undervisning samt dele af studieturene, hvor der må påregnes en mindre ekstra egenbetaling.

Censorer til optagelsesprøven 2018:

 

Kommer snart….