Optagelse Skuespillinjen 2018:

Tid: lørdag d. 17. og søndag d. 18. marts 2018!

Sted: Talentskolen, Jernbanegade 12, 4700 Næstved

Tilmelding senest torsdag d. 1. marts 2018.

Fra 2018 bliver Scenekunst delt på to selvstændige linjer, en linje for Skuespil og en linje for Musical. Optagelsesprøven på de to linjer varierer en smule.

Optagelsesprøven er en to-dages workshop, som strækker sig over to dage. Som ansøger skal man komme begge dage. Udeblivelse en af dagene vil blive betragtet som en framelding til optagelsesprøven.

Mød op i god tid til indskrivning. Begge dage skal du have løstsiddende tøj på samt bløde sko og være parat til at arbejde i bare fødder.

Ansøgere til begge linjer skal have forberedt en monolog og en sang af eget valg hjemmefra.

Monolog:

Når du vælger en monolog til en audition er det vigtigt at du bruger tid på at finde en god tekst, som siger dig et eller andet … Det kunne være fra et stykke du har læst, set eller været med i. Det er heller ikke nok bare at lære teksten udenad. Du skal have gjort dig nogle tanker om hvem din karakter er, hvad der foregår i karakterens liv, hvem karakteren snakker til og hvorfor samt hvad karakterens konflikt er?

Du skal kunne din tekst rigtigt, rigtigt godt og have arbejdet med den i et godt stykke tid inden den er klar til at ‘vise’ til en prøve.

Lad være med at finde den første, den bedste monolog på nettet. I det hele taget er det en meget dårlig ide at bruge monologer du har fundet på nettet.

De gode monologer finder du på dit bibliotek i drama afdelingen eller du kan investere i en bog med dramatiske monologer,  så kom i gang med at læse, det kan tage måneder at finde en god monolog.

Vi vurderer dig ud fra din evne til sætte dig ind i en karakter og kommunikere en historie.

Hvis du er i tvivl om dit valg monolog, kan du ringe til afdelingsleder Kristian Studsgaard hvis du har brug for råd og vejledning på 28716542.

Sang:

Som musical-aspirant skal du synge en musical sang og medbringe en læsbar node. Vælg en sang, der passer til din stemme og sørg for at få den øvet til det arrangement, der står i noden. Det er en god ide at få din musiklærer til at spille noden så du kan optage akkompagnementet og øve til det.

Der samme gælder for skuespil-aspiranterne, I behøver dog ikke at vælge en musical sang men kan vælge f. eks. en pop, rock- eller jazz sang.

Vi vurderer dig ud fra dine sangtekniske færdigheder såvel som din evne til at kommunikere en historie med sang.

Hvis I er i tvivl om jeres sangvalg, ring til sang-underviser Kasper Skytte på 29381041.

Bevægelse & dans:

Som skuespil-aspirant vil fysisk bevægelse være en del af din audition, så kom i løst tøj og vær parat til at smide strømper og sko.

Musical-aspiranter vil blive bedt om at danse en kort koreografi, som I lærer på stedet, hav løst tøj og kondisko/jazzsko på.

Medbring vandflaske.

Vi vurderer dig ud fra din evne til at bruge din krop som et dramatisk redskab til at fortælle en historie.

Svar på prøven:

Ud fra en vurdering af din samlede prøve optager vi årligt 6-7 elever på hver af linjerne skuespil og musical.

Alle elever får skriftligt svar inden for et par dage med konstruktive bud på hvad man eventuelt kan arbejde videre med, hvis man ikke er kommer ind denne gang.

Aldersgrænse:

Ansøger skal som minimum være fyldt 16 år, når undervisningen går i gang i uge 35 2018. Ansøger skal maksimum være fyldt 25 år på ansøgningstidspunktet. Der kan i ganske særlige tilfælde søges dispensation for den øvre aldersgrænse, men ikke den nedre.

Undervisning og elevbetaling:

Der undervises gennemsnitligt 10 timer ugentligt i 36 uger om året i tre år i
Næstved. Grundkursuset er for størstedelen financieret af Næstved kommune, men der er en egenbetaling per elev på  4.000 kr per år som opkræves månedsvis. Egenbetaling inkluderer undervisning og teaterture samt dele af studieture, hvor der må påregnes en mindre ekstra egenbetaling.

Censorere til optagelsesprøven 2018:

Kommer snart …

 

Forberedende Artcore workshops i forbindelse med optagelsesprøver:

Der vil i år være to forberedende Art Core workshops hvor du som skuespil og musical aspirant har mulighed for at forberede dig maksimalt til din optagelsesprøve i marts:

Skuespil Workshop lørdag d. 21/1, kl. 10-15, Jernbanegade 12, 4700 Næstved

Denne workshop henvender sig til aspiranter til Talentskolens Skuespillinje 2018, som har eller vil melde sig til optagelsesprøven i marts.

Her har du som aspirant en mulighed for at ‘teste’ den monolog du gerne vil vise for os til din optagelsesprøve. Du har altså en mulighed for at få arbejdet med dit materiale, så du præsterer dit bedste til din prøve.

Kom i løst tøj som I kan bevæge jer i (ingen jeans) og medbring vandflaske og madpakke.

Musical Workshop søndag d. 21/1, kl. 10-15, Jernbanegade 12, 4700 Næstved.

Denne workshop afskiller dig fra den tidligere, i det den er specifikt rettet mod de aspiranter der søger ind på Talentskolens Musicallinje til 2018 til marts.

Her har du som aspirant en mulighed for at ‘teste’ den musical sang eller den monolog du gerne vil vise for os til din optagelsesprøve. Du har altså en mulighed for at få arbejdet med dit materiale så du præsterer dit bedste til din prøve.

Medbring en kopi af din monolog samt node til din musical sang i den rigtige toneart.

Kom i løst tøj som I kan bevæge jer i (ingen jeans) og medbring vandflaske og madpakke.

Vi glæder os til at se jer 🙂