Lea Aino

Lea Aino er uddannet print & tekstildesigner fra KADK. I sit firma AINO Studio underviser hun i diverse tekstile trykteknikker, arbejder med freelance tekstildesign og udvikling af egne tekstile produkter. Hun har en stor forkærlighed for naturen og bruger den både som inspiration og oplæg til at skabe farverige tekstile billeder.

 

Charlotte Thrane

Charlotte er uddannet i London med en MA fra The Slade School of Fine Art, samt en BA(Hons) fra Chelsea College of Art & Design. Hun efterstræber med sine skulpturelle værker at skabe en fornemmelse af nærhed, som taler direkte til kroppen og til sanserne. Med processen i fokus bearbejdes de udvalgte materialer gennem fysiske aktiviteter som blegning, farvning, klipning, foldning og syning. Værkerne fungerer som en form for registrering af disse kropslige handlinger og den materialitet, tidslighed og foranderlighed, der er grundlæggende vilkår for vores eksistens. Materialernes forskellige egenskaber kombineres således, at de påvirker hinanden, og der opstår dialog. I sit arbejde med tekstiler og fundne materialer trækker Thrane på vores daglige, kropslige kontakt med – og indgående taktile kendskab til tekstiler i form af f.eks. tøj, sengetøj og håndklæder. Se eksempler på Charlottes arbejde HER.

Mo Maja Moesgaard

Mo er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2014 og har en MA i kønsstudier fra Goldsmiths’ University London (2011). I sin billedkunstneriske praksis er hun optaget af de personlige, hverdagslige og kropslige oplevelser i relation til dominerende diskurser, fortællinger og strukturer. Hun ser sin praksis i tæt forbindelse med feministiske og queer traditioner, hvor det personlige er politisk, og hvor hun altid forsøger at indtage en magt- og normkritisk position. Derfor er spørgsmål som “Fra hvilken position ytres et udsagn?”, “Under hvilke normative og strukturelle forhold ytres det?” og “Hvilke muligheder er der for at blive hørt og af hvem?” altid aktuelle i Mos praksis. Hun er også optaget af forholdet imellem kunstnerisk praksis og politisk aktivisme, og bruger derfor en del tid på at diskutere, hvordan hun som billedkunstner kan være del af politiske bevægelser. I sin daglige praksis forsøger hun at etablere og indgå i kollektive strukturer og tætte kollegiale relationer. I forhold til medier har tegning, tekst og animation fyldt meget i hendes praksis de seneste år. Se mere af Mos arbejde HER.

Selini Halvadaki

Selini er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2014. I sin billedkunstneriske praksis undersøger hun de mekanismer med hvilke, vi skaber vores kollektive erindring i en historisk, politisk og social kontekst. Hun er interesseret i, hvordan identitetsfortællinger og virkelighedsopfattelser skabes, forhandles og konstrueres gennem forskellige former for billedproduktion. Hun arbejder ofte med tekst og video, og ofte med et allerede eksisterende materiale. Dette materiale forsøger hun altid at omforme og forskubbe. I hendes undersøgelser er der derfor altid et ønske om at genforhandle eksisterende strukturer, samt at skabe modstand til dominerende fortællinger og danne nye sammenhænge og forståelsesmønstre. Som en vigtig del af hendes praksis og dagligdag engagerer Selini sig i forskellige former for samarbejder og kollektive strukturerer – alle med rod i feministiske praksisser. Dette har udmøntet sig i b.la. samtalegrupper, udstillinger og undervisning. Få mere information om Selinis arbejde HER.

Kirstine Skov Hansen

Kirstine er uddannet kommunikationsdesigner fra Designskolen Kolding i 2013 med udveksling på École nationale supérieure des Arts Décoratifs i Paris. Under og efter sin uddannelse har Kirstine interesseret sig for at arbejde tværgående med projekter inden for design og kunst med fokus på relationer mellem mennesker, kulturer og omgivelser. Med hendes undersøgelser, lyst og arbejde, handler det om at give stemme til dem eller til dét, som normalt ikke har én, og revurdere værdier og mekanismer, der regulerer vores syn og forståelse af vores omgivelser, og måden vi forstår os selv på. Hun er inspireret af antropologiske studier, hvor hendes research og form skabes ud fra feltarbejdets observation, narrativer og sociale relationer. Senest har hun været optaget af at skabe kunstnerisk udveksling mellem danske og russiske kunstnere i samarbejde med en russisk kurator i projektet Calculation.

Laila Svensgaard

Laila er uddannet med en BFA fra Central St. Martins i London og en MFA fra Malmø Kunstakademi i Sverige. Hun arbejder primært med foto, tegning og lyd. Hendes værker handler om perception og tid. Hun er inspireret af erkendelsesteoretiske tanker og ideer. Mange af hendes værker har gentagelse og repetition som form og metode og relaterer sig til daglige optegnelser og registreringer. Se mere om Laila HER.

 

 Ulrik Stenshøj

Ulrik (født 1983) er billedkunstner med fokus på tegning og grafik. Han har tegnet hos Ib Spang Olsen, John Olsen og Odd Nerdrum, hvor han er blevet skolet i både et iagttaget, naturalistisk formsprog og en mere eksperimenterende tilgang til tegnekunsten. Hans billeder afspejler hans fascination for naturens figurative og abstrakte elementer – både mennesker, dyr, natur, liv og død. Han har undervist børn og unge i forskellige genrer af den billedkunstneriske praksis, hvor undervisningen kombinerer teori og praksis og har fokus på håndværksmæssige teknikker og metoder.

Sarah Bodil Tierney

Sarah er uddannet cand.design, med speciale i designantropologi, fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, hvor hun også har været tilknyttet Center for Codesign i en stilling som undervisningsassistent. Igennem hendes virke som designer har hun erfaring med, at fortælle historier og lave reportager igennem lydfortællinger, tekst og videomateriale. Derudover er hun illustrator og animator og har tegnet for bl.a. Dagbladet Information samt flere danske og udenlandske forlag. I øjeblikket er jeg illustrator på en række børnebøger. I mange år har hun været medlem af Fyns Grafiske Værksted og er i gang med at etablere et nyt grafisk værksted på Sukkerfabrikken i Stege, hvor hendes foretrukne teknikker er akvatinte kobbertryk og litografi.

Linda Bjørnskov

Linda Bjørnskov er billedkunstner og uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2006.

Hendes praksis er indenfor social-kritisk maleri, collage, serigrafi og installation. Linda har både lavet soloudstillinger, samt en masse gruppeudstillinger. Derudover udstiller hun både i Danmark og i udlandet. Senest med udstillingen ‘IMELLEM OS’ på Lviv National Art Gallery i Ukraine. Læs mere om Linda Bjørnskov HER.

 

 

Maria Wæhrens

Maria er uddannet fra Det kgl. danske Kunstakademi fra 1999-2005. Med udgangspunkt i krop og maleri arbejder hun gennem mange udtryk i feltet mellem queer-tanker og det ekspressive i en åben proces. Hun lader sig styre af en indre kraft, og værkerne er meget personlige og insisterer på deres tilstedeværelse. Maria undersøger i sine værker og opbygninger køn, magt, hierarki og de mønstre, som opstår og nedarves i familien og i alle samfundslag. Disse konstruktioner undersøger hun i sine værker og i sin arbejdsmetode. Det rå og uredigerede får lov til at fylde og skaber et dokumentarisk og levende udtryk. I sit kunstneriske virke arbejder Maria med automattegninger, maleri og installation uden nogen særlige regler eller retningslinjer. Stregen er direkte og kan til tider virke brutal.

Martha Kramær

Martha er uddannet Cand.Psych fra Københavns Universitet samt billedkunstner (Master of Fine Arts) fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2008. Hendes værker peger på de maleriske muligheder der opstår i mødet mellem maleriets materialitet og figurationens tilsynekomst. Hun arbejder med et udtryk som handler om sammenstød mellem forskellige maleriske sprog. Billederne er karakteriseret ved det tætte nærvær, en særlig malerisk intensitet og gådefulde rum med mange udfordringer til beskueren. I hendes værker skildres både konkret erindringsstof og hverdagsobjekter – tøj eller genstande af særlig affektionsværdi, der samtidigt folder sig ud som abstrakte farveflader og linjeforløb. Værkerne udføres ofte i store formater, hvor maleriet samtidigt fremstår som et selvstændigt fysisk objekt, der ligeledes forholder sig til krop og rum. Martha har udstillings- og undervisningserfaring fra flere sammenhænge f.eks. Masterclass i Herning og Kunsthøjskolen i Holbæk. Og så har hun gennem en årrække været underviser på Kunsthøjskolen på Ærø.

Michala Norup

Michala Norup er billedkunstner og Cand. pæd. i materiel kultur didaktik. Hendes foretrukne medie er analogt fotografi, men også tegning og installation er vigtige udtryksformer.
Michala har en stor interesse for lys, tid, rum og mødet mellem beskuer og den beskuede, i eller igennem værket; en form for Jeg og Du korrespondance. Dette undersøges med et element af materiel tilfældighed i forskellige eksperimenter foran kameraet, ofte under lange eksponerings tider. Arbejdet med ældre kameraer og lysmålere tillader, at noget ukontrolérbart kan at opstå i arbejdsprocessen. De fotografiske værker indtænkes i en installatorisk sammenhæng, hvor der ofte også indgår affekter og genstande fra det levede liv.
Michala har studeret på Danmarks Designskole, Det Kongelige Kunstakademi i Haag, Den Grafiske Højskole og Århus Universitet. Hendes arbejde kan ses HER.

 

ann louise andersen fotoAnn Louise Overgaard Andersen

Ann er uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi 2007. Hun har igennem den seneste årrække koncentreret sit kunstneriske arbejde om stedsspecifikke ruminstallationer. Ann Louise opererer i et felt mellem stram formalisme og rummet som generator af følelser og stemninger, der aktiveres i manipulationerne af ofte velkendte udstillingsrum. Ofte bærer rummene stærkt præg af noget uhyggeligt, men de ligger også op til en intens sansning af det omgivende rum og beskuerens måde at være tilstede i det. Ved hjælp af mere eller mindre i øjenfaldende indgreb skubber hun til publikums orienteringsevne og rumperception, mens hendes brug af forskellige materialer og arkitektoniske stilarter åbner op for flere narrative lag.

 

miriam_nielsen_lilleMiriam Nielsen

Miriam er kunstfotograf og kurator. Hun er uddannet fra Fatamorgana og i visuel antropologi fra Uni. of London og Kbh.Uni. Miriam Nielsen arbejder primært med fotografi, montage og video. Hun arbejder med det dokumentariske billedsprog, men skaber fiktive fortællinger på tværs af tid og rum. I hendes seneste værker kombinerer hun fotografiske fragmenter, serigrafisk tryk og håndmalede flader. Ved manipuleringer af elementer fra naturen, geologien og det urbane rum skabes fotografiske abstraktioner, der på én gang er intuitive og samtidig har deres helt egen formmæssige systematik.

 

 

mettekitjensen_1_portraetMette kit Jensen

Mette har diplom i “Frie Kunst” fra Kunstakademiet i Hamburg (1995-02) og er MA i Kunstteori og Formidling fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (2004). Hun opererer i et udvidet kunstfelt og arbejder med skrift og handling som udgangspunkt for værker i det offentlige rum. Via research og samtaler betragter hun verden fra gadeplan og omsætter indtrykkene til tekstværker, installationer, objekter, lyd og performances. Særligt fokus har hun på roller og rutiner i byrummet. En vigtig manifestation af denne praksis var audiowalken “Flâneuse De l’Europe” på Museet for Samtidskunst i 2014. Flere års indsamlet materiale fra vandringer i Europæiske byer blev omsat til et publikumsinddragende byrumsprojekt. Se mere HER.

foto christian schmidt RasmussenChristian Schmidt-Rasmussen

Christian er billedkunstner (født 1963). Han arbejder hovedsageligt med maleri og tekst, kredsende omkring ham selv og de omgivelser han færdes i. Christian har været en vigtig figur på den danske kunstscene i flere årtier og har spillet en central rolle i udviklingen af dansk samtidskunstmaleri. Han har været professor på Det Jyske Kunstakademi i Århus, og gennem årene har han haft adskillige gruppe- og soloudstillinger , blandt andre i Stadtgalerie Kiel (Kiel), Louisiana (Humlebæk), Momentum, Nordic Biennalen (Norge), Essl Museum (Klosterneuburg) og Museum Fridericianum (Kassel).

 

foto søren Martinsen_webSøren Martinsen

Søren Martinsen (1966) er billedkunstner og uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi (1995) samt har en MA in Fine Art fra Goldsmiths’ College, London (1994). Søren Martinsen arbejder med forskellige medier, først og fremmest videokunst og maleri. Hans videofilm er ofte dokumentariske og har et undersøgende, formidlende tilsnit. Han har f.eks. beskæftiget sig med at lave film om kunstverdenen, New Age-bevægelsen, festivalscenen, mm. Som maler er Søren Martinsen stærkt inspireret af landskaber, der især bliver fremstillet i en stærkt subjektiv, næsten psykologisk vinkel. Hans billeder er ofte uden mennesker og viser tomme, scene-agtige landskaber i mærkelige farvetoner, omend de seneste år har også portrætter fået en plads blandt motiverne.

Mille RudeMille Rude

Mille er billedkunstner og uddannet fra Det kgl. danske kunstakademi i 2005. Hun har siden 1999 arbejdet med collaborations som udtryk for, at kunsten opstår i udveksling med andre, og som en undersøgelse af afsenderforhold og kunstnerisk integritet. Hun har været i længerevarende samarbejder med Maria Werger, Charlotte B. Johansen, Karoline H. Larsen og er i sparring med bl.a. Carina Randløv og performancegruppen Core Act. Hun tager udgangspunkt i situationen eller lokaliteten, for gennem tilstedeværelse og indlevelse at afkode et rums historier og omsætte det til en indlevet, personlig fortælling. Ofte i et spind af historiske fakta, personlige anekdoter og i en faktisk-fiktiv ramme. Tematisk handler det om power, magt- og modmagt, autoritet og anti-autoritet, og om vilje til handling og at tage ordet.

Marie Hugsted

Marie Hugsted er uddannet tekstildesigner fra Kunstakademiets Designskole og er desuden uddannet lærer med linjefag i billedkunst og håndarbejde. Hun har rejst og undervist kunsthåndværkere i bl.a. Marokko, Syrien, Palæstina og Libanon i et designprojekt. Hun underviser nu i tekstildesign og designhistorie på Textilskolen og har tidligere været ansat på Kunstakademiets Designskole.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAgnete Bertram

Agnete er uddannet billedkunstner på Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2008.
Agnete arbejder med maleri i et udvidet felt. Hun arbejder med de fysiske rammer hendes værker vises i. Her giver hun værkerne en scenografisk og performativ karakter, således at beskueren bliver en aktiv del af udstillingen ved sin tilstedeværelse i udstillingen. Agnete Bertrams værker kan opleves HER.

 

 

Anita Viola Nielsen_webAnita Viola Nielsen

Anita er uddannet på Den Grafiske højskole, og har studeret på Accademia Del’Belle Arti i Perugia, Italien. Hun har også studeret billedkunst og kunsthistorie i København. Anita arbejder som fuldtidskunstner og er bl.a. medlem af BKF, samt kunstnersammenslutningen Corner. Læs mere om Anita HER.

 

 

Lise_BlombergLise Blomberg Andersen

Lise er billedkunstner, uddannet fra Det kgl. danske kunstakademi 2002, hvorfra hun også har en overbygning i kunstteori og formidling. Hun udstiller i både Danmark og udlandet, senest med udstillingerne “Grænselandsudstillingen” og “Reflex”. Lise arbejder især med maleri, men også med tegning, grafik og rumlige værker.

 

 

 

Isabel Berglund_webIsabel Berglund

Isabel Berglund er uddannet både fra Central saint Martins i London og Danmarks Designskole. Hun er billedkunstner og arbejder både med skulptur og større installationer ofte i textil. Hendes værker udstilles både i Danmark og i udlandet. Hun har senest udført to større installationer ”Floating island of pearls” og ”Maskernes hus på Mors” og deltager lige nu på en museums udstilling i Frankrig.

 

Mette DamsgaardMette Damsgaard Nielsen

Mette er uddannet illustrator fra illustrationslinien på Designskolen Kolding i 1999. Hun har desuden studeret i Paris på Ècole Estienne, École Supérieure des Arts et Graphiques. Siden har hun arbejdet som freelance illustrator og grafisk designer i sin egen tegnestue LLUSTRA. Udover sit virke som illustrator, producerer og udstiller hun sine personlige værker, senest i udstillingen ‘Kat, Saks, Papir’ i CMYK kld. Collage, blandede teknikker og et farverigt billedunivers kendetegner hendes arbejde.

 

Henrik_Menne_foto_af_Aske_DenningHenrik Menné

Proces, tilfældighed og kontrol er nogle af omdrejningspunkterne i Henriks arbejde, som ofte kommer til udtryk i bevægelige og procesorienterede skulpturer. Størstedelen af hans værkproduktion består af maskinlignende konstruktioner eller apparater, som er sat til at arbejde i udstillingsrummet. Mange af skulpturerne har karakter af naturvidenskabelige forsøg.
Systemerne er ofte selvrefererende, men påvirkes samtidig af omgivelserne gennem f.eks. temperatur, luftfugtighed og vind. Den fysiske konteksts ustabilitet er med til at skabe ændringer i de former, som kommer ud af processen.

 

Mejlvang.VibekeHesselholdt & Mejlvang

Sofie Hesselholdt & Vibeke Mejlvang har arbejdet sammen siden 1999. De er begge uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2006. Deres fokus er arbejdet med objekt og rum. Værkproduktionen spænder fra installationer og skulpturer i større og mindre skala over keramik til readymades og bearbejdede fundne objekter. Afsættet for deres arbejde er et ønske om at ruske op i vanetænkningen og kommentere på den tid og virkelighed der omgiver os. Politiske strømninger som angsten for det fremmede, medieskabte skræmmebilleder, radikalisering og nationalisme er nogle af de emner, der optager dem og indgår i deres værkproduktion. Se mere HER.

 

Kirsten Panduro Findalen

Kirsten Panduro Findalen er uddannet tekstildesigner fra Kunstakademiets Designskole i København, og har gået på ABF Konstskola i Umeå og læst kunst-og filmhistorie på Umeå Universitet, Sverige. Hun har en Bachelor i religion og filosofi fra Syddansk Universitet, Odense og er desuden uddannet sløjdlærer. Hun har Studeret design og scenografi på Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam samt boet og studeret design i Milano, Italien. Hun har været projektansat på Designskolen Kolding, samt været ekstern censor på de skriftlige opgaver samme sted. Har har også lavet scenografi for Den Kgl. Balletskole og City Ballet (Odense) samt H.C. Andersen Festspil. Afsættet for hendes undervisning er forsøget på at tænke anderledes og innovativt samt medvirke til videreformidling af forståelsen og vigtigheden af design i både global og lokal sammenhæng. Hun arbejder eksperimenterende med materialesammenstillinger, formkonstellationer og farvesammensætninger.

 

Arendse KrabbeArendse Krabbe

Arendse Krabbe er billedkunstner og uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi (2014) og har en MA i Samtidskunstteori fra Goldsmiths’ College London (2006). Arendse arbejder med at undersøge de strukturer vi befinder os i og de strukturer vi ofte bliver til ved at være en del af. Hun undersøger relationen imellem grænser, asyl, sprog, lovgivning og hvordan sandhed produceres. Arendse indgår ofte i samarbejder og kollektive konstellationer. Hun har blandt mange andre været med til at initiere Trampolinhuset, som er et brugerdrevet kulturhus i København for mennesker med og uden statsborgerskab.

Sophie Dupont_Foto_by Lorna Milburn

Sophie Dupont

Sophie Dupont er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi fra 2007 og har studeret Contemporary Dance på London Contemporary Dance School (The Place). Sophie Dupont arbejder primært indenfor performance genren. Hendes arbejde har oftest et eksistentielt og poetisk fokus, som understreges af hendes minimalistiske tilgang og valg af materialer. Tilbagevendende temaer i hendes arbejde er enkle ritualer og gentagelser. Gennem disse undersøger hun modsætninger og sammenhænge mellem tid og rum, kunst og liv, objekt og subjekt, krop og psyke, bevægelse og stilstand. Hendes tidligere værker har derfor været stille, poetiske undersøgelser af tid, åndedræt, kropsvægt, balance og bevægelse. Hendes undersøgelser er baseret på idéen om, at en vis handling direkte udfordrer krop og sind, hvilket fører til transformation og dybere erkendelse af os selv og den verden vi er en del af.

thumbnail_Sophie HjerlSophie Hjerl

Sophie Hjerl (født 1971, Kbh), er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2000, med en overbygning sammesteds i Teori og Formidling, Cand.Mag 2002. Hun har desuden mange års erfaring med træning af dans og har diplomuddannelse i Koreografi og Komposition. Sophie arbejder fortrinsvis med video, men benytter også en del andre medier, såsom foto, skulptur, grafik, tegning etc. Sophie søger med sine værker at skabe en tæt kontakt mellem værk og beskuer, at inddrage rumlige forskydninger eller sanselige oplevelser, som medvirker til en erkendelse, der ikke blot tages i tankens refleksion, men heraf også gennem kroppens tilstedeværelse i tid og rum. Sophie har stor undervisningserfaring med unge og har bl.a. været ansat ved Krabbesholm Højskole, Kunst og Design i Holstebro og mange andre steder, samt afholder løbende workshops.

 

UffeIsolottoUffe Isolotto

Uffe Isolotto er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2007. Han arbejder med krop, teknologi og mytologi i et skulpturelt felt – både i analog, taktil forstand og i digitale medier, hvor taktiliteten bliver virtuel og flygtig. Hans værker er ofte en konstruktion af meget æstetiserede bearbejdede materialer og fundne objekter, og en række af associerende koncepter, der ligger under huden på værkerne og puster liv i dem. I 2016 startede Isolotto – sammen med billedkunstner Nanna Starck – udstillingsstedet Age of Aquarius op. Stedet har hjemme i parrets taghave på Østerbro, København, og operer i en balance mellem det offentlige og det private rum med udsigt over Københavns tage. Stedet er drevet med fokus på det intime, det performative, og indretter udstillingsrækken efter årets cyklus. Ud over kurateringer af udstillinger på taget, laver Age of Aquarius også udstillinger, med sig selv som afsender, i ind- og udland.

 

portraet_mit_zirpsimulatorHartmut Stockter

Hartmut Stockter er billedkunstner. Mange af hans skulpturer ser ud til at kunne bruges på udflugter i parker, marker og på byens byggetomter. De er håndlavede, åbenbart bygget af en opfindsom hjemmehåndværker i metal, træ, gummi og kunststof. Spejle og optiske linser er ofte vigtige bestanddele, og de kan minde om instrumenter fra fortidens ekspeditioner og eksperimenter. Det prioriteres åbenlyst ikke, at de skal være praktiske eller funktionelle. Alligevel formår deres anvendelse at kaste nyt lys over hverdagens (by-)landskaber. Deres brug har indtil for nylig været noget man skulle tænke sig til, men i stigende grad personificerer Stockter performativt sit alter ego som han kalder  “Ausflügler”. Det er også denne Ausflügler som agerer og som skrives om i hans store skitsebøger og skriftruller.

 

Jesper Aabille

Jesper Aabille er billedkunstner og uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2006.
Jesper Aabille skaber kunstværker, der med måltidet som fællesnævner inviterer til anderledes brug af vores fælles rum – både de urbane og mere mentale af slagsen. Via interventioner, performance, maleri og skulptur fletter hans værker sig ind i forskellige sociale situationer for at forskyde dem i nye retninger og vende op og ned på det givne.