Ekstraordninært optag op kunstlinjens forårssemster. Tilmeldingsfrist til optagelsesprøven er 4. januar 2021