Gå til hovedindhold

FAQ

 • Læs op

Indhold

  ‎En uddannelse på Talentskolen er ikke SU-berettiget. Man skal have mindst 23 ugentlige skemalagte timer for at opfylde SU-kravene; Talentskolen har gennemsnitlig 10 skemalagte timer om ugen.‎

  Nej – Talentskolen har ikke en decideret linje i samarbejde med gymnasierne. Men går du på Næstved Gymnasium tages der hensyn, således at fravær relateret til Talentskolens aktiviteter bliver godskrevet, så de ikke tæller med i din samlede fraværsprocent.

  Som udgangspunkt er vores linjer 16-25 år (16-30 år på forfatterlinjen). Vi giver dog i specielle tilfælde dispensation fra aldersgrænsen. Ring og tag en snak med os inden, du søger.

  Du kan sagtens søge ind på flere linjer. Når du søger, kommer du som minimum til samtale/optagelsesprøve (undtagen på vores forfatterlinje, hvor vi indkalder udvalgte ansøgere til samtale). Prøverne vil ligge, så du kan nå begge linjer.

  Du kan kun gå på én af Talentskolens linjer ad gangen, da undervisningen ofte ligger på de samme dage og der er mødepligt til undervisningen.

  Du kan godt kombinere din uddannelse på Talentskolen med en anden ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, da vores undervisning typisk ligger i aftentimer og enkelte weekender. Man kan også sagtens passe et arbejde, hvis det lægges uden for undervisningstiden.

  Talentskolen er finansieret af Næstved Kommune, men der er også en deltagerbetaling på de enkelte linjer:

  Skuespil: 450 kr. / md. (4.500 kr. årligt)
  Musical: 450 kr. /md. (4.500 kr. årligt)
  Scenekunst: 800 kr. / md. (8.000 kr. årligt)
  Design: 750 kr. / md. (7.500 kr. årligt)
  Film: 450 kr. / md. (4.500 kr. årligt)
  Kunst: 450 kr. / md. (4.500 kr. årligt)
  Forfatter: 450 kr. / md. (4.500 kr. årligt)

  Gennemsnitsalderen på de forskellige linjer varierer.

  Skuespil, Musical og Scenekunst: ca. 19 år

  Nej, du behøver ikke at bo i Næstved for at gå på Talentskolen, men det forventes at du deltager i undervisningen på lige vilkår med dem, der bor i Næstved.

  Det er ikke muligt at ændre i ansøgningen, når den først er sendt. Du er velkommen til at kontakte Talentskolen på talentskolen@naestved.dk, hvis du har spørgsmål eller tilføjelser til ansøgningen.