Gå til hovedindhold

Skuespil

Talentskolens Skuespillinje er for unge mellem 16-25, der brænder for at stå på en scene, som mærker vigtigheden i at kommunikere kunstnerisk med samtiden og fortælle historier om det at være menneske og som leder efter et ambitiøst tilbud, der giver eleverne en grundig indføring i de mange facetter af at være skuespiller.

Om Skuespillinjen

Skuespillinjen giver dig mulighed for virkelig at arbejde igennem med skuespilfaget og gøre dig til en troværdig, oplevende skuespiller og dermed styrke dine chancer for at komme gennem nåleøjet til en optagelsesprøve på en videregående scenekunstnerisk uddannelse.

Selvom du ikke kommer ind på en videregående scenekunstnerisk uddannelse, vil du på Talentskolens Skuespillinje få så meget erfaring og så mange redskaber, at du måske ville være i stand til selv at kick-starte din egen karriere som skuespiller.

På Skuespillinjen vægter vi fysisk træning, kreativitet og teknik lige højt

Store dele af dit studie handler om at arbejde med kroppen og stemmen som dramatiske værktøjer til at kommunikere en historie. Med afsæt i Laban, Viewpoints og Michael Chekov udforsker du din egen krops potentiale til at udtrykke sig dramatisk. Gennem improvisations-øvelser styrker du din fantasi og din indlevelsesevne og giver den et fysisk udtryk.

På Skuespillinjen arbejder vi med De Fysiske Handlingers Metode som grundstenen i vores skuespiltekniske arbejde og giver din en grundig teoretisk og praktisk indføring i tekstanalyse og realisering af dramatisk tekst fra papir til scene.

Fokus på personlig udvikling

Gennem en række øvelser inspireret af Stella Adler, Uta Hagen, John Abbot og Stanford Meisner tilrettelægger vi et kontinuerligt didaktisk progressivt undervisningsforløb fordelt på årgang, hvor der er fokus på din personlige udvikling som skuespiller såvel som gruppen.

Vi arbejder med karakter som relation og anvender betegnelsen ‘impulsbaseret realisme’ som hjørnesten i vores tilgang.

To forskellige forestillinger

På Skuespillinjen laver vi årligt to forskellige forestillinger, den ene vil være devising baseret, dvs. eleverne skaber selv forestillingen ud fra kollektive processer defineret af en professionel underviser og/eller gruppen. Ved at arbejde med devising styrker du dine kreative ideskabende færdigheder fra koncept til produkt.

Den anden forestilling vil som hovedregel være et eksisterende dramatisk værk som Skuespillinjen vil gå ombord i og fortolke med en erfaren professionel instruktør fra den danske teaterverden ved roret. Her vil der være lejlighed til at implementere den tekniske viden eleven har erhvervet gennem året og sammen med instruktøren være medskabende i at udforske og realisere netop din karakter i forestillingens univers.

Som et vigtigt led i din udvikling som skuespiller ser vi årligt flere ny forestillinger på bl.a. de københavnske og lokale scener og deltager i lokale og nationale festivaler.

Hvert år afsluttes med en prøve hvor eleven viser uddrag af sit arbejde i løbet af året. Eleven skal bestå prøven for at komme videre til næste år.

Info om Skuespillinjen

Varighed: 3 år
Studiested: Næstved
Adgangskrav: Du skal være fyldt 16 år ved studiestart
Ansøgningsfrist: 1. marts 2024. Ekstra optag frist 10. juni
Optagelsesprøve: 9.-10. marts 2024
Studiestart: August
Egenbetaling: 4500 kr. pr. år. betalingen sker i rater, typisk over 10 måneder (450 kr. pr uge)

Har du spørgsmål? Kontakt Kristian Studsgaard.