Gå til hovedindhold

Fagbeskrivelse

Få overblik over hvad du får ud af at gå på Talentskolens Skuespillinje.

 • Læs op

Indhold

  Formål

  Film er en linje for de elever, som ønsker at arbejde målrettet med filmmediet. Vi favner:

  • Instruktører
  • Manuskriptforfattere
  • Producere
  • Fotografer
  • Tonemestre
  • Lysfolk
  • Klippere
  • Dokumentarfilminstruktører

  De tre år på Film forbereder eleverne til at søge ind på f.eks. Den Danske Filmskole eller den alternative filmskole Super16.

  På Film vil eleven i løbet af de tre år opleve et stigende fagligt niveau og et voksende krav til egen indsats. 

  Elevens forventede kompetencer

  Efter første år forventes eleven at:

  • Have færdigheder i at producere en film
  • Have kendskab til alle filmens discipliner samt til filmhistorie og filmproduktion
  • Være i stand til at vurdere, om en historie egner sig som film

  Efter andet år forventes eleven at:

  • Have mere dybdegående færdigheder i at producere film indenfor en udvalgt disciplin
  • Have kendskab til arbejdsgangen i den danske filmbranche
  • Være i stand til selvstændigt at planlægge en mindre filmproduktion

  Efter tredje år forventes eleven at:

  • Have valgt og specialiseret sig indenfor én disciplin indenfor film
  • Evt. at have ansøgt om optagelse på en videregående uddannelse indenfor fx Den Danske Filmskole
  • Være i stand til at vurdere, om egne evner rækker til en karriere indenfor film
  • Være i stand til fagligt at vurdere en historie og en film på dens kvaliteter
  • Være i stand til selvstændigt at producere film

  Undervisningen er tilrettelagt, så der veksles mellem:

  1. Holdundervisning
  2. Soloøvelser
  3. Projektarbejde
  4. Arbejd selv
  5. Penneprøver
  6. Større filmproduktioner
  7. Praktik

  1. semester

  Første semester på Film introducerer eleverne til alle filmens genrer (fiktion & dokumentar) og alle filmens
  discipliner (manuskript, produktion, instruktion, fotografi, lys, klip og lyd). Målet er at give alle eleverne et fælles sprog omkring film samt et kendskab, som de som hold kan udvikle sig videre på baggrund af.

  Desuden får eleverne kendskab til filmhistorien – fra stumfilm til science fiction.

  2. semester

  På dette semester producerer eleverne deres 1. års film. De skal arbejde sammen i grupper og i fællesskab producere en fiktionsfilm. Eleverne skal udvikle og pitche hver deres historie for et panel bestående af de faste lærere på linjen samt en instruktør udefra. Herefter udvælges et antal historier og holdene inddeles. Herefter skal eleverne igennem et pre-produktions forløb, hvor manuskriptet skal skrives, skuespillerne skal castes, produktionsplanen skal lægges, location skal klargøres og optagelsen skal forberedes i detaljer. Herefter optages filmene med skuespillere fra Afdelingen for Scenekunst.

  Derefter begynder post-produktions forløbet. Filmene skal klippes med kyndig vejledning fra de faste lærere
  samt gæstelærere udefra til en række gennemklip. Tilslut afholdes der premiere på 1. års filmene.

  3. semester

  Her skal eleverne i praktik i den danske filmbranche. Det er alfa omega at have et godt netværk, hvis man
  skal begå sig i branchen. Ofte får man jobs på baggrund af dette frem for på baggrund af sit CV. Desuden er den bedste måde, hvorpå man kan lære at producere film, at gøre det i praksis.

  4. semester

  På fjerde semester skal eleverne producere deres 2. års film ud fra samme koncept som 1 års filmene – dog er det tilladt at producere en lidt længere film og søge støtte/modtage hjælp udefra af professionelle folk.

  5. semester

  På femte semester forberedes optagelsesprøven til Den Danske Filmskole eller Super 16. Materiale bearbejdes og fremstilles på baggrund af konstruktive forløb med en mentor fra branchen, der er professionel indenfor den disciplin, som den enkelte elev ønsker at arbejde professionelt indenfor.

  6. semester

  På sjette og sidste semester produceres elevernes afgangsfilm. Disse produceres på baggrund af et samarbejde eleverne imellem samt med assistance og mentorer udefra den danske filmbranche. Det er et mål, at premieren bliver et tilløbsstykke.

  Årsprøven på Film er en konkret filmproduktion

  • 1. års film
  • 2. års film
  • og afgangsfilm

  Efter hvert år vurderes elevens arbejde på Talentskolen ud fra kvalificeret feedback på den producerede film (1. års film, 2. års film og afgangsfilm). Feedbacken vil blive givet af et hold bestående af skolens faste lærere, samt en kompetent person udefra. Feedbacken vil blive givet mundtligt og være fokuseret på elevens specifikke arbejde på filmen.