Gå til hovedindhold

Fagbeskrivelse

Få overblik over hvad du får ud af at gå på Talentskolens Kunstlinje

 • Læs op

Indhold

  Talentskolens kunstlinje skal give eleven indblik i kunstverdenens mangeartede udtryk og facetter og samtidig udfordre og inspirere eleven til at udvikle sin egen kunstneriske praksis.
  Vi lægger vægt på at udvikle den enkelte elevs kunstneriske sprog – både i den skabene proces men i høj grad også i den kvalificerede samtale med de andre elever og undervisere.
  Kunstlinjen er både for de elever, som ved, at de gerne vil søge ind på en videregående kunstnerisk uddannelse i Danmark eller i udlandet og for de elever, som er mere søgende, og som har lyst til at fordybe sig og udvikle sine evner i et fællesskab med andre unge, der brænder for kunst.

  Talentskolens kunstlinje skal give eleven indblik i kunstverdenens mangeartede udtryk og facetter og samtidig udfordre og inspirere eleven til at udvikle sin egen kunstneriske praksis.
  Vi lægger vægt på at udvikle den enkelte elevs kunstneriske sprog – både i den skabene proces men i høj grad også i den kvalificerede samtale med de andre elever og undervisere.
  Kunstlinjen er både for de elever, som ved, at de gerne vil søge ind på en videregående kunstnerisk uddannelse i Danmark eller i udlandet og for de elever, som er mere søgende, og som har lyst til at fordybe sig og udvikle sine evner i et fællesskab med andre unge, der brænder for kunst.

  Undervisningen foregår primært i Kunstlinjens atelier, som ligger ved Kunsthal Rønnebæksholm. Vi har gennemsnitligt 10 undervisningstimer om ugen fordelt på to hverdagsaftener. Der vil også være ekskursioner, introweekend, studietur og landsdækkende talenttræf og lign, som kan ligge på andre dage. For at kunne planlægge bedst muligt vil eleven modtage en årsplan i starten af semestret.
  Talentskolens studieansvarlige underviser varetager op til 50 % af undervisningen, mens den resterende undervisning varetages af forskellige gæsteundervisere, som arbejder specifikt med en bestemt genre i sin egen praksis. Man vil derfor i løbet af sin studietid møde mange forskellige måder at være kunstner på, mange tilgange og mange genre og medier. I alt tilbydes der 360 skemalagte timer pr år.
  Ud over den undervisning, der er skemalagt og faciliteret, har de studerende også fri adgang til atelieret. Man kan derfor både arbejde videre med den impuls, man har fået i et undervisningsforløb eller man arbejde med sine egne projekter.

  Efter endt uddannelse modtager den studerende et uddanneselsesbevis fra Talentskolen og en udtalelse fra Kunstlinjens studieansvarlige samt censorer ved en fælles dimissionsfest for alle afgangselever fra skolens 6 linjer.