Gå til hovedindhold

Søg optagelse på musicallinjen

 • Læs op

Indhold

  Til prøven skal du forberede dig på en monolog og en sang. Derudover laver vi en fælles dansesession, og du vil komme til en lille samtale, hvor du har mulighed for at stille os spørgsmål og vi vil spørge lidt ind til din motivation og forventninger. Du kan læse mere om de enkelte dele herunder.

  Når du vælger en monolog til en audition, er det vigtigt, at du bruger tid på at finde en god tekst, som siger dig et eller andet. Det kunne være fra et stykke du har læst, set eller været med i. Det er heller ikke nok bare at lære teksten udenad. Du skal have gjort dig nogle tanker om, hvem din karakter er, hvad der foregår i karakterens liv, hvem karakteren snakker til og hvorfor samt hvad karakterens konflikt er?

  Du skal kunne din tekst rigtigt, rigtigt godt og have arbejdet med den i et godt stykke tid inden den er klar til at ‘vise’ til en prøve.

  Lad være med at finde den første og den bedste monolog på internettet. I det hele taget er det en meget dårlig ide at bruge monologer, du har fundet på internettet.

  De gode monologer finder du på dit bibliotek i dramaafdelingen, eller du kan investere i en bog med dramatiske monologer. Du kan bestille dem i enhver boghandel.

  Vi vurderer dig ud fra din evne til sætte dig ind i en karakter og kommunikere en historie.

  Hvis du er i tvivl om dit valg af monolog, kan du ringe til afdelingsleder Kristian Studsgaard, hvis du har brug for råd og vejledning på tlf. 28716542.

  Som musical-ansøger skal du synge en musicalsang og medbringe noder, der passer til. Vælg en sang, der passer til din stemme og sørg for at få den øvet til det arrangement, der står i noderne. Det er en god ide at få din musiklærer til at spille noden, så du kan optage akkompagnementet og øve til det.

  Der samme gælder for skuespil-ansøgerne. I behøver dog ikke at vælge en musicalsang, men kan vælge f. eks. en pop, rock- eller jazz-sang.

  Vi vurderer dig ud fra dine sangtekniske færdigheder såvel som din evne til at kommunikere en historie med sang.

  Hvis du er i tvivl om dit sangvalg, ring til sangunderviser Kasper Skytte på tlf. 29381041.

  Som skuespil-ansøger vil fysisk bevægelse være en del af din audition, så kom i løst tøj og vær parat til at smide strømper og sko.

  Musical-ansøgere vil blive bedt om at danse en kort koreografi, som indøves på stedet. Hav løst tøj og kondisko på.

  Medbring vandflaske.

  Vi vurderer dig ud fra din evne til at bruge din krop som et dramatisk redskab til at fortælle en historie.

  Ud fra en vurdering af din samlede prøve optager vi årligt 6-7 elever på hver af linjerne skuespil og musical.

  Alle elever får skriftligt svar inden for et par dage med konstruktive bud på hvad man eventuelt kan arbejde videre med, hvis man ikke er kommet ind denne gang.

  Ansøger skal som minimum være fyldt 16 år, når undervisningen går i gang i uge 35. Ansøger skal maksimum være fyldt 25 år på ansøgningstidspunktet. Der kan i ganske særlige tilfælde søges dispensation for den øvre aldersgrænse, men ikke den nedre.

  Der undervises gennemsnitligt 10 timer ugentligt i 36 uger om året i tre år i Næstved. Grundkursuset er for størstedelen finansieret af Næstved Kommune, men der er en egenbetaling per elev på 4.500 kr pr. år, som opkræves månedsvis. Egenbetaling inkluderer undervisning og teaterture samt dele af studieture, hvor der må påregnes en mindre ekstra egenbetaling.

  Optagelsesprøven er en to-dags workshop, som strækker sig over to dage. Som ansøger skal man komme begge dage. Udeblivelse en af dagene vil blive betragtet som en framelding til optagelsesprøven.

  Mød op i god tid til indskrivning. Begge dage skal du komme i løst tøj, som du kan bevæge dig i (ingen jeans). Husk også vandflaske og madpakke!

  Ansøgere til både linjen for skuespil og linjen for musical skal have forberedt en monolog og en sang efter eget valg.

  Ansøg om optagelse til Musical

  Hvor har du hørt om Talentskolen?* *  Hvorfor vil du gå på Talentskolen? Begrund dit valg af linje og fortæl lidt om, hvad du brænder for.

  VIGTIGT! Hvis du vil uploade mere end en fil, skal de markeres i samme upload. Accepterede filtyper: jpg, png, gif eller pdf. Max filstørrelse: 256 MB, max 3 filer.

  Vi opkræver et ansøgningsgebyr på 100 kr. Indbetal gebyret via Mobilepay 445252 - Husk at notere i kommentarfeltet i mobilepay at skrive, hvilken linje du søger ind på samt dit fulde navn. Din tilmelding til optagelsesprøverne gælder først, når du har indbetalt.