Gå til hovedindhold

Fagbeskrivelse

Få overblik over hvad du får ud af at gå på Talentskolens Forfatterlinje.

 • Læs op

Indhold

  Formål

  Talentskolens forfatterlinje skal give eleven indblik i, hvad det vil sige at skrive litteratur. Den skal lære eleven at tænke litterært og udfordre og skærpe elevens skrivetalent og kunstsyn. Via kritiske læsninger af elevens tekster og inddragelse af litteratur og kunst, dansk som international, samt – hvis det er er nødvendigt – eksperimenterende skriveøvelser skal eleven stifte bekendtskab med litterære greb, teknikker og tankegange og lære at finde sine egne muligheder for skrift og stemmeføring. Eleven skal opmuntres og anfægtes for på den måde at give vedkommende de bedste muligheder for at vurdere, om forfatterarbejdet kunne være en fremtidig beskæftigelse. Efter to år på Talentskolens forfatterlinje forventes det, at man kan skrive sig igennem og strukturere et større og komplekst litterært stof, og at man kan læse egne og andres tekster nuanceret og med kvalificeret kræsenhed.

  For at blive optaget på Talentskolens forfatterlinje skal ansøger indsende max. 15 siders tekst, som vedkommende selv har skrevet. Udvalgte ansøgere indkaldes til individuelle samtaler a ca. 30. min. På baggrund af tekstindsendelsen og samtalen tager Talentskolen stilling til, om ansøgeren optages.

  Undervisningen foregår primært online og tager udgangspunkt i elevens skrift. 22 gange årligt har eleven en times individuel mentorsamtale og tekstlæsning med forfatterlinjens studieansvarlige, som selv er forfatter. Ud over mentorsamtalerne online er der årligt seks fællesweekender, hvor forfatterlinjen samles i Næstved, og hvor der vil være aktuelle og inspirerende forfattere med som gæsteundervisere. Der kan også være tværfaglige projekter, ekskursioner, udstillings- og forfatterbesøg og publikationer.

  Efter endt uddannelse modtager eleven et uddannelsesbevis fra Talentskolen ved en fælles dimissionsfest for afgangselever fra skolens 7 linjer.