Gå til hovedindhold

Fagbeskrivelse

Få overblik over hvad du får ud af at gå på Talentskolens Musicallinje.

 • Læs op

Indhold

  Formål

  Formålet med undervisningen er at forberede eleven scenekunstfagligt og personligt til optagelse på en videregående scenekunstnerisk uddannelse herhjemme eller i udlandet. Undervisningen foregår over tre år, hvor der arbejdes med disciplinerne sang, skuespil og dans.

  Undervisningen er tilrettelagt således, at man både arbejder med sin egen årgang og i samarbejde med de øvrige årgange i løbet af et skoleår. Store dele af undervisningen vil være tilrettelagt i forbindelse med produktioner, af hvilke der er to på et år. En mindre musical showcase i december og en større musical produktion i maj.

  Efter tre års kursus forventes det at eleven:

  • Føler sig afklaret i forhold til fremtidige uddannelsesønsker
  • Har forståelse for brugen af sin krop og stemme – og potentialet for videreudvikling heraf
  • Kan arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i forbindelse med skabelsen af en rolle, såvel som i samspil med andre
  • Kan reflektere sagligt over eget og andres kunstneriske arbejde
  • Kan sætte sig ind i andres ideer (instruktør såvel som medspillere) og herigennem blive medskabende/medfortolker af eget og andres kreative arbejde
  • Har et kendskab til ”hverdagen” i det professionelle teaterliv
  • Har et kendskab til teater-, danse- og musicalhistorie og de ”praktiske teaterfag”, som er en del af skabelsesprocessen (teknik, scenografi, manuskript analyse)
  • Føler sig rustet til at søge optagelse på en videregående scenekunstnerisk uddannelse

  Optagelsesprøven på musicallinjen er et workshopforløb. På baggrund af en skriftlig ansøgning, som kort beskriver ansøgerens baggrund og motivation, indkaldes relevante aspiranter til optagelsesworkshop. Workshoppens forløb vil variere fra år til år. Der vil dog altid være en sangopgave og en tekstopgave som skal forberedes på forhånd.

  Derudover vil der være en danseprøve. I løbet af workshoppen vurderes ansøgerens musikalitet, modenhed,
  arbejdsmoral og vilje. I forbindelse med workshoppen kaldes ansøgeren til en personlig samtale, hvor elevens
  studieegnethed vurderes. Samtalen tager afsæt i ansøgerens skriftlige ansøgning.

  Undervisningen indeholder:

  • Fysisk træning og dans
  • Tekstarbejde
  • Sang- og stemmetræning
  • Teater- og musicalhistorie
  • Teoretisk og praktisk arbejde med diverse skuespiltekniker
  • Produktion af forestillinger
  • Studietur
  • Møde med professionelle produktioner
  • Vejledning og coaching

  Undervisningen er tilrettelagt, så der veksles mellem holdundervisning, opgaveløsning individuelt eller i grupper samt professionelt prøveforløb.

  Sang

  I sang vil fokus være på at få etableret god vejrtrækning, kropsholdning og støtte. Eleverne bliver bekendt med de mest grundlæggende stemmefunktioner. Eleverne arbejder med forskellige genrer inden for musical og de forskellige teknikker, som hver enkelt stilart kræver. Der vil være fokus på placering af klang, tekstudtale, tolkning, udtryk, lytte øvelser, indlevelse i teksten og performance.
  Der modtages derudover undervisning i musicalhistorie.

  Skuespil

  I drama introduceres en række basale teknikker til eleverne. Der arbejdes med krop, impuls, fysiske handlinger, gestus, improvisation og karakter som relation. Der arbejdes både med traditionelle dramatiske og postdramatiske metoder. Eleverne opnår færdigheder i at analysere manuskripter og i selv at være med i den kreative proces henimod skabelsen af en rolle. Der modtages undervisning i teatrets historie.

  Dans

  I dans arbejdes der med stabilitetsøvelser, centerøvelser, kendskab til muskelopbygningen, smidighed og afspænding. Ud over dette arbejdes der med indstudering af musical theatre repertoire med henblik på at lære trinnene hurtigt, på udstråling og forståelse for de forskellige dansebegreber, tilstedeværelse, tolkning, troværdighed og udstråling på scenen. Danseundervisningen består af ballet, moderne dans, jazz, streetdance og step. Derudover undervises der i kreativ komposition, danseteori og dansens historie.

  På musicallinjen vil eleven i løbet af de tre år opleve stigende fagligt niveau og voksende krav til egen indsats.

  Elevens forventede kompetencer

  • Kunne arbejde seriøst og vedholdende
  • Have levet op til forventningerne i optagelseskravene
  • Være i stand til at samarbejde og bidrage positivt til gruppens fællesskab
  • Have et kendskab til en række teaterformer og stilarter
  • Have styrket sit personlige udtryk.
  • Have kendskab til forskellige teaterformer/-retninger.
  • Have færdigheder i sang/stemmearbejde, tekstforståelse og nonverbalt arbejde, herunder dans og fysisk teater.
  • Fremstå sikker i sang/stemmearbejde, tekstforståelse og nonverbalt arbejde, herunder dans og fysisk teater.
  • Have kendskab til dele af livet som professionelt scenemenneske.
  • Have forståelse for skabelsesprocesser på, såvel som foran og bag scenen.
  • Være bevidst om sit personlige udtryk.
  • Være overbevisende i sin optræden.

  Eksamen består af en afslutningsforestilling og en efterfølgende eksamen i dans, sang og skuespil. Eleven vil efterfølgende få konstruktiv feedback fra panelet samt et standpunkt:

  0: Ikke bestået – for den uforberedte og uacceptable præstation.
  1: Bestået – for den gode men noget mangelfulde præstation.
  2: Anbefalet – for den sikre og udmærkede præstation.
  3: Udmærkelse – for den enestående og bemærkelsesværdige præstation.

  Desuden modtager eleven en udtalelse fra afdelingslederen, baseret på tilbagemeldinger fra undervisere
  gennem hele forløbet.