Gå til hovedindhold

Scenekunst

Talentskolens Scenekunstlinje er et nyt tilbud til unge ml. 16-25, der drømmer om en karriere som musicalperformer. Scenekunstlinjen tilbyder 20 timers undervisning om ugen i 36 uger om året i 3 år.

Om Scenekunstlinjen

Talentskolens Afdeling for Scenekunsts musicalspor er Danmarks mest ambitiøse forberedende musicalgrundkursus.

På musicallinjen har du mulighed for at udvikle dine færdigheder i de tre discipliner, du skal kunne mestre for at blive en dygtig musical performer: sang, dans og drama.

Det treårige forløb er struktureret således, at din undervisning er kontinuerlig og målrettet i forhold til de krav, der stilles til en optagelsesprøve på en musicalskole herhjemme eller i udlandet. Du vil både få undervisning af faste undervisere, der følger din udvikling og vejleder dig løbende i forhold til din videre uddannelsesplan, og af nogle af de dygtigste undervisere i sang, dans og drama vi har i Danmark. På linjen arbejder vi hen i mod flere små og store forestillinger i løbet af de tre år og udover den praktiske færdighedstræning, vil der også være en del teori og forelæsninger om musical relaterede emner forbundet med dit studie.

Vi tager ud og ser en masse musical forestillinger for at få et større kendskab til genren og vi besøger Det Danske Musical Akademi for at få et indblik i undervisningen og dagligdagen på Danmarks eneste musicaluddannelse.

I løbet af det samlede treårige forløb skulle du gerne være rustet til at være optimalt forberedt på de krav, der er til en videregående musical performer uddannelse, have opnået en masse specialiserede færdigheder og forhåbentligt have knyttet nogle fantastiske venskaber og skabt nogle gode kontakter i verdens bedste og hårdeste branche.

Sang

Vi arbejder både med teknik, ensemblesang og solosang samt node- og hørelære. Det teoretiske og praktiske arbejde går hånd i hånd og mange af lektionerne bliver brugt til at omsætte dine sangfærdigheder til praktisk forestillingsarbejde. Derudover modtager du undervisning i musicalhistorie.

Dans

Du bliver først og fremmest undervist i jazzteknik og Musical Theatre Repertoire (eksisterende værker). Derudover for du elementær ballet- og steptræning samt lektioner i moderne dans. Du træner din koordination, rytmeforståelse, dramatiske udtryk samt din evne til hurtigt at lære koreografi. Derudover får du lektioner i dansehistorie og bevægelsesteori.

Skuespil

Med udgangspunkt i fysisk impulstræning og den fysiske handlings metode får du de tekniske redskaber, der gør dig til en oplevende, sansende og troværdig skuespiller. På musicallinjen vægter vi drama ligeså højt som sang og dans og her får du en unik mulighed for virkeligt at komme til bunds i det tekniske og forstå begrebet ‘karakter’ som fysisk relation: relation til ting, andre mennesker og hele verdenen. Du får også lektioner i teaterhistorie.

I løbet af det samlede tre-årige forløb skulle du gerne være rustet til at være optimalt forberedt på de krav, der er til en videregående musical performer uddannelse, have opnået en masse specialiserede færdigheder og forhåbentligt have knyttet nogle fantastiske venskaber og skabt nogle gode kontakter i verdens bedste og hårdeste branche.

På Scenekunstlinjen laver vi årligt to forskellige forestillinger, den ene vil være en større eller mindre musikteaterforestilling/musical, enten i samarbejde med Musikteater Næstved på Grønnegade Kaserne Kulturcenter, eller en Talentskole produktion i vores intime studieteater i Jernbanegade

Den anden forestilling vil som hovedregel være et eksisterende dramatisk værk som Scenekunstlinjen vil gå ombord i og fortolke med en erfaren professionel instruktør fra den danske teaterverden ved roret. Her vil der være lejlighed til at implementere den tekniske skuespilviden eleven har erhvervet gennem året og sammen med instruktøren være medskabende i at udforske og realisere netop din karakter i forestillingens univers.

Som et vigtigt led i din udvikling som scenekunstner ser vi årligt flere ny forestillinger på bl.a. de københavnske og lokale scener og deltager i lokale og nationale festivaler.

Hvert år afsluttes med en prøve hvor eleven viser uddrag af sit arbejde i løbet af året. Eleven skal bestå prøven for at komme videre til næste år.

Info om Scenekunstlinjen

Varighed: 3 år
Studiested: Næstved
Adgangskrav: Du skal være fyldt 16 år ved studiestart
Ansøgningsfrist: 1. marts 
Optagelsesprøve: 9.-10. marts
Studiestart: August 
Egenbetaling: 8000 kr. pr. år. Betalingen sker over 8 rater

Har du spørgsmål? Kontakt Kristian Studsgaard.