Gå til hovedindhold

Fagbeskrivelse

Få overblik over hvad du får ud af at gå på Talentskolens Skuespillinje.

 • Læs op

Indhold

  Formål

  Formålet med Skuespillinjen er at træne elevernes skuespiltekniske færdigheder og introducere eleverne
  til mange forskellige teknikker og prøveformer, og derved give dem et tydeligt indblik i skuespilbranchens mangeartede facetter gennem mødet med undervisere, som har forskellig tilgang til arbejdet.

  Efter tre år på Skuespillinjen forventes det at eleven:

  • Kan arbejde teoretisk og praktisk med at analysere et manuskript, samt anvende en række værktøjer til at gøre tekst til levende, sanset og oplevet teater med udgangspunkt i den fysiske impuls.
  • Selv kan skabe sceniske udtryk i en devising proces og arbejde kreativt og innovativt selvstændigt, såvel som i samarbejde med andre.
  • Har tilegnet sig færdigheder i brugen af krop og stemme.
  • Er i stand til at reflektere sagligt over eget og andres kunstneriske arbejde.
  • Har et bredt kendskab til forskellige teaterformer.
  • Har et grundigt og praktisk kendskab til de krav det professionelle teaterliv stiller.
  • Har et kendskab til teaterhistorie.
  • Har et kendskab til andre praktiske områder, som f.eks. manuskriptskrivning, scenografi, lys og lyd.
  • Er parat til en optagelsesprøve på en videregående scenekunstnerisk uddannelse.

  Optagelsesprøven er et workshopforløb over to dage i marts. På baggrund af en skriftlig ansøgning, som kort beskriver ansøgerens baggrund og motivation, indkaldes alle ansøgere til optagelsesworkshop. Workshoppen består af en skuespilprøve, en bevægelsesprøve og en
  sangprøve.

  I løbet af workshoppen vurderes bl.a. evnen til at kommunikere en historie, det personlige fysiske udtryk og kvaliteten af ansøgerens forberedelse, samt evnen til at indgå i workshoppens opgaver og øvelser. Desuden vurderes sociale kompetencer, modenhed, arbejdsmoral og vilje. Alt sammen til en samlet vurdering af ansøgerens potentiale.

  I forbindelse med workshoppen kaldes ansøgeren til en personlig samtale, hvor elevens studieegnethed vurderes. Samtalen tager afsæt i ansøgerens skriftlige ansøgning.

  Optagelsesudvalget består af en ekstern censor, afdelingsleder, skolens leder samt en fast underviser. Optagelsesudvalget optager elever med størst muligt potentiale.

  På Skuespillinjen vil eleven i løbet af de tre år opleve stigende faglige udfordringer og voksende krav til egen indsats. Undervisningen er i første halvdel af året differentieret, således at første års elever gennemgår et separat skuespilteknisk introforløb med fokus på krop, impuls og improvisation (impulsbaseret realisme og fysisk teater), mens anden og tredjeårs elever gennemgår et mere avanceret skuespilteknisk forløb med fokus på tekstanalyse og karakter (bl.a. “den fysiske handlings metode”).

  Elevens forventede kompetencer

  På første år forventes eleven at:

  • Kunne arbejde seriøst, struktureret og vedholdendt.
  • At have levet op til forventningerne i optagelseskravene.
  • At være i stand til at arbejde kreativt med kroppen.
  • At have forståelse for karakter som relation.
  • At kunne bidrage kreativt i en fælles proces.
  • Under vejledning at kunne skabe scenisk materiale ud fra en bunden opgave såvel som egne idéer

  På andet år forventes eleven at:

  • Have udviklet færdigheder til at arbejde med analyse af tekst.
  • Have udviklet færdigheder til (med vejledning) at realisere tekst som kropsligt oplevet og troværdigt teater med udgangspunkt i arbejdet med impuls og karakter som relation.
  • At kunne reflektere konstruktivt over eget og andres arbejde.
  • At kunne skabe scenisk materiale ud fra en bunden opgave, såvel som fra egne idéer på egen hånd.
  • Have kendskab til livet som professionel scenekunstner.
   Have forståelse for skabelsesprocesser på såvel som foran og bagved scenen.

  På tredje år forventes eleven at:

  • Fremstå sikkert i brug af krop og stemme.
  • Kunne anvende de lærte færdigheder i tekstanalyse, krop og stemme selvstændigt, til, i samarbejde med instruktøren, at være medskabende/medfortolkende af andres idéer i en øve proces, verbalt som non-verbalt.
  • At kunne skabe sceniske udtryk fra ide til forestilling.
  • At kunne arbejde kreativt og innovativt selvstændigt, såvel som i samspil med andre.
  • At kunne reflektere sagligt over eget og andres kunstneriske arbejde.
  • Have et realistisk og bredt billede af livet i den professionelle teaterversion.
  • Have et realistisk billede af eget potentiale.
  • Have et godt kendskab til teaterhistorier.
  • Have et godt kendskab til skabelsesprocesser på såvel som foran og bagved scenen.
  • Være parat til at gennemføre en optagelsesprøve til en videregående scenekunstnerisk uddannelse.

  Undervisningens indhold/tilrettelæggelse

  • Teoretisk og praktisk arbejde med diverse skuespilteknikker.
  • Fysisk træning, herunder impulsarbejde og elementer af dans.
  • Tekstanalyse.
  • Sang- og stemme træning.
  • Teaterhistorie.
  • Ideudvikling/devising.
  • Produktion af forestillinger.
  • Teaterture/studieture.
  • Vejledning og coaching

  Undervisningen er tilrettelagt, så der veksles mellem holdundervisning, opgaveløsning individuelt eller i grupper samt professionelt prøveforløb.

  Årsprøven er i to dele, og eleven skal bestå for at kunne fortsætte til næste år.

  Første del

  Eleven er til ‘prøve-optagelses prøve’ hvor eleven viser/fremsiger en monolog, som der er arbejdet med i løbet af året foran et professionelt panel. Eleven vil efterfølgende få konstruktiv feedback fra panelet samt et standpunkt:

  0: Ikke bestået – for den uforberedte og uacceptable præstation.
  1: Bestået – for den gode men noget mangelfulde præstation.
  2: Anbefalet – for den sikre og udmærkede præstation.
  3: Udmærkelse – for den enestående og bemærkelsesværdige præstation.

  Anden del

  Består i en individuel samtale med afdelingsleder baseret på udmeldinger fra undervisere i løbet af året.